Drs. A. Carolien Entrop

 • Overheid geregistreerd psychotherapeute

 • VWS big no.49025766116

 • Lid diverse therapie verenigingen

 • Internationaal erkend Sandplay psychotherapeute (ISST)

 • Advanced Somatic Experiencing Participant

 

NIEUW! Lees hier mijn blog! Carolien Entrop

 

Meer dan dertig jaar ervaring als psychotherapeute

Na mijn studie heb ik 2 jaar les gegeven op een sociale academie. Daarna ben ik mij in therapie gaan bekwamen. 14 jaar riagg waar ik mijn overheids-registratie kreeg. Nu werk ik ruim 20 jaar in eigen praktijk. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in nieuwe ontwikkelingen en zo ben ik internationaal erkend sandplay psychotherapeute geworden. Ik heb mij bekwaamd in familie opstellingen en gedurende vier jaar geef ik zo ongeveer om de drie weken een workshop. Daarnaast werk ik ook inindividuele sessies met familieopstellingen. Via de familieopstellingen kwam ik in aanraking met Somatic Experiencingvan Peter Levine. Een methode die op lichaamsniveau problemen aanpakt. Het blijkt dat het vertellen van wat er gebeurd is, weer traumatiseert. Belangrijk is te kijken wat er op lichaamsniveau gebeurd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat alleen dan het limbisch systeem ook meedoet. Ik ben verbaasd over de resultaten sinds ik deze therapie inmijn werk geintegreerd heb.

Ik houd van mijn werk en mijn werk is door de jaren heen een grote liefde geworden. Ik werk met mensen van verschillende leeftijden en culturen. Door het observeren wat er in ons lichaam gebeurt, de lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten, beelden en gedrag krijgen we een diepere verbinding met onszelf en de ander. Bovendien kunnen we onszelf en anderen ondersteunen of bijstaan in het herstellen van een trauma.

 Aanmelding en Behandeling

Wachttijd maximaal drie maanden

Bij onze eerste ontmoeting dient u mee te nemen een geldige verzekeringspas, een geldig identiteitsbewijs en een verwijsbrief van uw huisarts of een andere erkende verwijzer. Samen stellen wij een behandelplan op conform de daarvoor geldende richtlijnen.

 

Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop
Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
Tel: 020-6426017 of 0629002671
e-mail: crisis@traumatherapie-amsterdam.nl

De therapieën worden in het algemeen vergoed, afhankelijk van uw verzekering

 


Geschoold in:

 • familieopstellingen

 • EMDR eye movement desensitization and reprocessing

 • TFT thought field therapy

 • methode Levine

 • workshops met Marianne Bentzen

 • workshops met Raja Selvam

 

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • VGZ

 • CZ

 • Multizorg

 • Achmea

 • De Frieslanden

 • DSW

 

Wat cliënten zeggen

 • "Meelevend, sociaal"

 • "je begrijpt snel het probleem van iemand anders en probeert een oplossing te vinden"

 • "je bent flexibel, je doet niet moeilijk"

 • "je hebt aandacht, ook voor ontastbare gevoelens"

 • "je bent rustig, stabiel"

 • "echt aarde mens, onbevooroordeeld, integer"

 •  "betrokken, recht op de man af"

 • "Je bent aardig"

 • "Het is net of ik vitamines gekregen heb"

 • "het is een verrijking in mijn leven"

 

Wie is Carolien Entrop?

Wat voor soort symptomen of klachten
komen in aanmerking voor deze therapie?

Hoe werkt deze therapie?

Een therapie die op lichaamsniveau werkt

Somatic experiencing - een therapie van Peter Levine
Wetenschappelijk onderzoek

 


Klachten

Mocht U een klacht over Uw behandeling hebben dan kunt U deze het beste direct kenbaar maken. Er kan dan samen gezocht worden naar een geschikte oplossing. Als U deze niet acceptabel vindt kunt U ook overwegen een klacht in te dienen bij een van de volgende instanties:
Klachtencommissie Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg


 

Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop
Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
Tel: 020-6426017 of 0629002671
e-mail: crisis@traumatherapie-amsterdam.nl

De therapieën worden in het algemeen vergoed, afhankelijk van uw verzekering

 

 


Trauma therapie

Somatic experiencing

Opstellingen?

 

NIEUW! Lees hier mijn blog! Carolien Entrop

 


 

© 2020 Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop

 Drs. A. Carolien Entrop

   Psychotherapie praktijk Amsterdam
   Carolien Entrop

   Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
   Tel: 020-6426017 of 0629002671
   e-mail:crisis@traumatherapie-amsterdam.nl

   Trauma therapie

   Somatic experiencing

  Opstellingen

   Blog

 

Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop
Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
Tel: 020-6426017 of 0629002671
e-mail: crisis@traumatherapie-amsterdam.nl
De therapieën worden in het algemeen vergoed, afhankelijk van uw verzekering
Wat voor soort symptomen of klachten
komen in aanmerking voor deze therapie?
fibromyalgie angst aanranding aanval achterdochtig achtervolgings-dromen ademen adhd alleen angst argwaan bang bedreiging besluitloos bevende of trillende handen bewegingsloos bezorgdheid bindingsangst boosheid borderline claustrofobie concentratie depressie diefstal dissociatie duizelig dwang-gedachten eenzaam flashbacks fobie focussen fybriomyalgie misbruik ...
Blijf er niet mee rondlopen!!
Laat het niet je leven beheersen