Somatic experiencing
een therapie van Peter Levine

Wetenschappelijk onderzoek

Deze patronen ontstaan doordat een gebeurtenis zo hevig was dat de hersenen de informatie niet hebben kunnen verwerken en de parasympathische vertakkingen van het autonome zenuwstelsel uit balans geraakt zijn. Het autonoom zenuwstelsel bereidt zich voor op een bedreiging, maar nadat de bedreiging over is en je overleefd hebt, zal het autonome zenuwstelsel nooit terugkeren naar haar oude toestand van voor de traumatische gebeurtenis. Extreme ervaringen kunnen leiden tot symptomen van post traumatisch stress syndroom (PTSS).

Ook wordt deze therapie ondersteund door neurologisch hersen onderzoek door o.a. A. Damasio. Damasio zag dat activering van de hersenstam en het lymbisch systeem van doorslaggevend betekenis zijn voor een goede kwaliteit van leven. Dit gebeurt alleen als de lichamelijke gewaarwordingen meegenomen worden. Wilt u meer weten over deze therapie, belt u bovenstaand adres voor inlichtingen. (tel. 020 6426017 of mail naar crisis@traumatherapie-amsterdam.nl

 

Wetenschappelijke achtergrond informatie vind je in de volgende boeken:

 • A. Damasio: De vergissing van Descartes
  The feeling of what happens - Harvest Book Harcourt, inc.
  Het gelijk van Spinoza

 • Boeken die de therapie beschrijven:

 • Peter A. Levine with Ann Frederick: Wakening the tiger, Healing trauma,
  North Atlantic Books Berkeley, California, ISBN 1-55643-233-X

 • Peter A. Levine, Ph.D, Healing trauma (with cd), Sounds true, ISBN 1-59179-247-9

 • Diane Poole Heller, Ph. D.and Laurence S. Heller, Ph.D.: Crash Course
  North Atlantic books - Berkeley California

 • Rodolfo R. Llinas, I of the vortex - from neurons to self
  A Bradford Book - The MIT Press

 • Babette Rothschild, The Body remembers - The psychophysiology of trauma en trauma treatment,
  W.W. Norton @ Co., Inc, ISBN 0393703274

 • Robert C. Scaer: The trauma spectrum
  W.E. Norton New York.London ISBN 0393704361

 • Robert C. Scaer: The body bears the burden - Trauma, dissociation, and disease -
  The Haworth Medical Press New York London Oxford IOSBN 0-7890-1246-4

 • De website van Peter Levine: www.traumahealing.com

 

 

Wie is Carolien Entrop?

Wat voor soort symptomen of klachten
komen in aanmerking voor deze therapie?

Hoe werkt deze therapie?

Een therapie die op lichaamsniveau werkt

Somatic experiencing - een therapie van Peter Levine
Wetenschappelijk onderzoek

 

Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop
Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
Tel: 020-6426017 of 0629002671
e-mail: crisis@traumatherapie-amsterdam.nl

De therapieën worden in het algemeen vergoed, afhankelijk van uw verzekering

 

 


Trauma therapie

Somatic experiencing

Opstellingen?

 

NIEUW! Lees hier mijn blog! Carolien Entrop

 


 

© 2020 Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop

 Drs. A. Carolien Entrop

   Psychotherapie praktijk Amsterdam
   Carolien Entrop

   Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
   Tel: 020-6426017 of 0629002671
   e-mail:crisis@traumatherapie-amsterdam.nl

   Trauma therapie

   Somatic experiencing

  Opstellingen

   Blog

 

Psychotherapie praktijk Amsterdam Carolien Entrop
Rooseveltlaan 205 - 1079 AR Amsterdam
Tel: 020-6426017 of 0629002671
e-mail: crisis@traumatherapie-amsterdam.nl
De therapieën worden in het algemeen vergoed, afhankelijk van uw verzekering
Wat voor soort symptomen of klachten
komen in aanmerking voor deze therapie?
fibromyalgie angst aanranding aanval achterdochtig achtervolgings-dromen ademen adhd alleen angst argwaan bang bedreiging besluitloos bevende of trillende handen bewegingsloos bezorgdheid bindingsangst boosheid borderline claustrofobie concentratie depressie diefstal dissociatie duizelig dwang-gedachten eenzaam flashbacks fobie focussen fybriomyalgie misbruik ...
Blijf er niet mee rondlopen!!
Laat het niet je leven beheersen